MASAHIRO

Okinawa, Japan

Awamori ‘Shimauta Gold’

720mL